2022 ULI Hines Student Competition

2022 ULI Hines Student Competition

The ULI Hines Student Competition – Europe offers eligible students the opportunity to form multidisciplinary teams and engage in a challenging exercise in responsible land use. Working in teams of four, students are set the task of working on a challenge which tests their understanding of the core elements of […]

Competition Culture in Europe: Voices

Competition Culture in Europe: Voices

Competition Culture in Europe: Voices is a publication from Project Compass on architectural competitions, with a series of essays by 17 distinguished architects, competition organisers, scholars and commentators in 22 chapters, covering 11 countries. The case studies, project data, discussions and interpretive glossary, that together include reflections on historic, contemporary […]

PANORAMA NLVL

PANORAMA NL<>VL

Expertmeeting Nederland – Vlaanderen over opdrachtgeverschap. Verslag van de uitwisseling tussen 60 Nederlandse en Vlaamse bestuurders, opdrachtgevers, ontwerpers en beleidsmakers ten huize van de Vlaams Minister president Yves Leterme in Brussel in 2004. Ter discussie stond de kwaliteit van opdrachtgeverschap en architectuurbeleid en in Nederland en Vlaanderen. Tweetalige uitgave (Nederlands, […]

Internationale kennispool Europees aanbesteden

Architectuur Lokaal is in 2010, samen met de Belgische Vlaams Bouwmeester en de Duitse Bundesstiftung Baukultur, gestart met een internationale kennispool over het Europees aanbesteden van architectuuropdrachten en publiek-private samenwerking. Op 3 en 4 maart 2011 vonden twee intensieve studiedagen plaats bij het Atelier van de Vlaams Bouwmeester.

PANORAMA NLVL in Brussel

PANORAMA NL<>VL in Brussel

Uitwisselingsbijeenkomst over de kwaliteit van architectuurbeleid in Nederland en Vlaanderen, ten huize van de Vlaams Minister president Yves Leterme in Brussel, op initiatief van Architectuur Lokaal. Architectuur Lokaal heeft, in 2001, vanuit zijn intermediaire functie het initiatief genomen tot het internationale uitwisselingsprogramma PANORAMA EUROPE. In het programma PANORAMA EUROPE wordt […]