Ten concrete steps to improve competition culture for architecture in Europe in just one year, Amsterdam 2017

Ten concrete steps to improve competition culture for architecture in Europe in just one year, Amsterdam 2017

Ten concrete steps to improve competition culture for architecture in Europe in just one year. Last week in Amsterdam, Architectuur Lokaal organized the first two-day conference on Competition Culture in Europe. The results of research in seventeen countries were presented, compared, and supplemented with knowledge from other countries. The meeting […]

Conference Competition Culture in Europe, Amsterdam 2017

Conference Competition Culture in Europe, Amsterdam 2017

How can architects, especially the new generation, find out what design contests are announced in Europe? What considerations should they make to decide if they’re going to participate in an architect selection abroad? And what is the chance a winning plan will be built? Architect selections for commissions below EU […]

Collectief particulier opdrachtgeverschap in Tübingen

Collectief particulier opdrachtgeverschap in Tübingen

Herontwikkeling van voormalige militaire terreinen in particulier opdrachtgeverschap. In vervolg op de manifestatie PANORAMA NL<>D, en ter voorbereiding op het debat over particulier opdrachtgeverschap Mensen maken de stad in Almere, bezocht Architectuur Lokaal de Duitse universiteitsstad Tübingen. Hier is de afgelopen jaren een voormalig kazerneterrein herontwikkeld in collectief particulier opdrachtgeverschap. […]

PANORAMA NLD in Keulen

PANORAMA NL<>D in Keulen

Uitwisselingsbijeenkomst over architectuurbeleid en publiek opdrachtgeverschap in Nederland en Duitsland. En over de naoorlogse wijken, cultureel erfgoed, particulier opdrachtgeverschap en krimpende steden. Op 14 oktober 2002 vond in Keulen de eerste bijeenkomst plaats van PANORAMA EUROPE. Nederlandse en Duitse experts in het vormgeven van het architectuurbeleid wisselden op initiatief van […]

PANORAMA NLD

PANORAMA NL<>D

Expertmeeting Nederland – Duitsland over architectuurbeleid. Verslag van de uitwisseling tussen 60 Nederlandse en Duitse bestuurders, opdrachtgevers, ontwerpers en beleidsmakers in Keulen. Thema: architectuurbeleid en bouwcultuur in Nederland en Duitsland. Drietalige uitgave (Nederlands, Duits, Engels). Panorama NL<>D