Der Elefantenkäfig: Olifantenkooi naar Duitsland

Der Elefantenkäfig: Olifantenkooi naar Duitsland

Op 12 april vindt de eerste Elefantenkäfig plaats in Keulen. Jonge Duitse en Nederlandse ontwikkelaars en ontwerpers ontmoeten elkaar voor het eerst, om de Nederlandse kennis en conceptuele denkkracht en de Duitse deskundigheid in het bouwen uit te wisselen. Deze bijeenkomst is een nieuwe editie van De Olifantenkooi, die Architectuur […]

Collectief particulier opdrachtgeverschap in Tübingen

Collectief particulier opdrachtgeverschap in Tübingen

Herontwikkeling van voormalige militaire terreinen in particulier opdrachtgeverschap. In vervolg op de manifestatie PANORAMA NL<>D, en ter voorbereiding op het debat over particulier opdrachtgeverschap Mensen maken de stad in Almere, bezocht Architectuur Lokaal de Duitse universiteitsstad Tübingen. Hier is de afgelopen jaren een voormalig kazerneterrein herontwikkeld in collectief particulier opdrachtgeverschap. […]

PANORAMA NLD in Keulen

PANORAMA NL<>D in Keulen

Uitwisselingsbijeenkomst over architectuurbeleid en publiek opdrachtgeverschap in Nederland en Duitsland. En over de naoorlogse wijken, cultureel erfgoed, particulier opdrachtgeverschap en krimpende steden. Op 14 oktober 2002 vond in Keulen de eerste bijeenkomst plaats van PANORAMA EUROPE. Nederlandse en Duitse experts in het vormgeven van het architectuurbeleid wisselden op initiatief van […]

PANORAMA NLD

PANORAMA NL<>D

Expertmeeting Nederland – Duitsland over architectuurbeleid. Verslag van de uitwisseling tussen 60 Nederlandse en Duitse bestuurders, opdrachtgevers, ontwerpers en beleidsmakers in Keulen. Thema: architectuurbeleid en bouwcultuur in Nederland en Duitsland. Drietalige uitgave (Nederlands, Duits, Engels). Panorama NL<>D

PANORAMA EUROPE

PANORAMA EUROPE

PANORAMA EUROPA is an international exchange programme which has been developed by Architectuur Lokaal, the national architecture foundation for the Netherlands. The programme provides a European network to exchange information in the field of national architecture and urban design policy. We see ‘Europe’ as a commmunity of different nations which […]