Presentatie plannen kustgebied UK: The Portsmouth Elephant Cage

Presentatie plannen kustgebied UK: The Portsmouth Elephant Cage

Op vrijdag 25 november presenteren de Nederlandse en Britse ontwerpers van The Elephant Cage de resultaten van hun driedaagse atelier bij een publieke bijeenkomst in The Portsmouth School of Architecture. Architectuur Lokaal organiseert dit atelier samen met Project Compass volgens de formule van De Olifantenkooi, waarbij jonge professionals werken aan […]

Mentoren Elephant Cage Portsmouth bekend

Mentoren Elephant Cage Portsmouth bekend

Van 23 tot en met 26 november 2016 gaat een Nederlandse delegatie van jonge ontwerpers en hun mentoren met Architectuur Lokaal naar Portsmouth. Samen met Britse collega’s zal er conform de formule van De Olifantenkooi worden gewerkt aan scenario’s voor innovatieve, integrale oplossingen voor het kustgebied. De mentoren zijn:Matthijs Bouw, Frank de […]

Elephant Cage zoekt negen jonge ontwerpers voor kustversterkingsopgave in Portsmouth

Elephant Cage zoekt negen jonge ontwerpers voor kustversterkingsopgave in Portsmouth

Samen met Project Compass UK en de University of Portsmouth organiseert Architectuur Lokaal een driedaagse, internationale Olifantenkooi voor Britse en Nederlandse jonge professionals over alternatieve ontwerpen voor kustversterking. Daarom zoeken we negen jonge ontwerpers uit relevante disciplines voor de opgave. Opgave Portsmouth is een laaggelegen stad aan zee en kwetsbaar […]

Architectuur Lokaal sluit overeenkomst met Britse partner ter verbetering van aanbesteden architectuur

Architectuur Lokaal sluit overeenkomst met Britse partner ter verbetering van aanbesteden architectuur

Op 20 november 2015 hebben Architectuur Lokaal (NL) en Project Compass CIC (UK) een overeenkomst gesloten om gezamenlijk de aanbesteding van architectuuropdrachten in Europa te verbeteren. Hiermee worden tevens alle Britse architectuuropdrachten toegankelijk voor Nederlandse architecten – en andersom. Op de portal The Fulcrum zijn alle (Europese) aanbestedingen van architectuuropdrachten in Nederland en het […]

Dilemma’s bij de verkoop van koepelgevangenissen op de PROVADA

Dilemma’s bij de verkoop van koepelgevangenissen op de PROVADA

Gisteren presenteerde De Olifantenkooi van Architectuur Lokaal haar plannen voor de Koepelgevangenis in Breda op de PROVADA. Vervolgens gingen de ontwerpteams in discussie met de vertegenwoordigers van het PROVADA expertpanel: Rafaëlle Quax (hoofd verkoop Rijksvastgoedbedrijf), Paul Delbeek (hoofd cluster verkoop West, Rijksvastgoedbedrijf), Herman Donselaar (FGHBank), Robert van Ieperen (Fakton) en Kees […]

PANORAMA NLVL

PANORAMA NL<>VL

Expertmeeting Nederland – Vlaanderen over opdrachtgeverschap. Verslag van de uitwisseling tussen 60 Nederlandse en Vlaamse bestuurders, opdrachtgevers, ontwerpers en beleidsmakers ten huize van de Vlaams Minister president Yves Leterme in Brussel in 2004. Ter discussie stond de kwaliteit van opdrachtgeverschap en architectuurbeleid en in Nederland en Vlaanderen. Tweetalige uitgave (Nederlands, […]