Internationale kennispool Europees aanbesteden

Architectuur Lokaal is in 2010, samen met de Belgische Vlaams Bouwmeester en de Duitse Bundesstiftung Baukultur, gestart met een internationale kennispool over het Europees aanbesteden van architectuuropdrachten en publiek-private samenwerking. Op 3 en 4 maart 2011 vonden twee intensieve studiedagen plaats bij het Atelier van de Vlaams Bouwmeester.

PANORAMA NLSC in Glasgow

PANORAMA NL<>SC in Glasgow

Expertmeeting The Netherlands – Scotland on landscape Scotland is famous for its vast amounts of historic landscape and rural areas. These have been well preserved over the centuries due to a consistent landscape policy, either official or implicit. The Dutch, by contrast, are known for their relatively new landscapes and […]

Collectief particulier opdrachtgeverschap in Tübingen

Collectief particulier opdrachtgeverschap in Tübingen

Herontwikkeling van voormalige militaire terreinen in particulier opdrachtgeverschap. In vervolg op de manifestatie PANORAMA NL<>D, en ter voorbereiding op het debat over particulier opdrachtgeverschap Mensen maken de stad in Almere, bezocht Architectuur Lokaal de Duitse universiteitsstad Tübingen. Hier is de afgelopen jaren een voormalig kazerneterrein herontwikkeld in collectief particulier opdrachtgeverschap. […]

PANORAMA NLSC

PANORAMA NL<>SC

Expertmeeting Nederland – Schotland over landschap. Verslag van de uitwisseling tussen 60 Nederlandse en Schotse bestuurders, opdrachtgevers, ontwerpers en beleidsmakers in Glasgow over landschap. Hoe kan cultuurhistorisch landschap worden ingepast in nieuwe ontwikkelingen? PANORAMA NL<>SC

Schots Bouwmeester & Nederlands landschap

Schots Bouwmeester & Nederlands landschap

Excursie langs projecten in Utrecht en Noord-Holland over landschapsontwikkeling in Nederland. Schots Bouwmeester Ian Gilzean bracht een stage door bij het Atelier Rijksbouwmeester in Nederland, ten tijde van de voorbereidingen op de manifestatie PANORAMA NL<>SC. Met Architectuur Lokaal ging hij op excursie. Bezocht werden: De Walwoningen aan de Diependaalse Laan […]

PANORAMA NLVL in Brussel

PANORAMA NL<>VL in Brussel

Uitwisselingsbijeenkomst over de kwaliteit van architectuurbeleid in Nederland en Vlaanderen, ten huize van de Vlaams Minister president Yves Leterme in Brussel, op initiatief van Architectuur Lokaal. Architectuur Lokaal heeft, in 2001, vanuit zijn intermediaire functie het initiatief genomen tot het internationale uitwisselingsprogramma PANORAMA EUROPE. In het programma PANORAMA EUROPE wordt […]