Beter aanbesteden in Europa: Project Compass

Beter aanbesteden in Europa: Project Compass

Architectuur Lokaal (NL) en RIBA (UK) zetten vandaag de acties voor beter aanbesteden van architectuuropdrachten voort bij de Europese bijeenkomst EFAP over publiek opdrachtgeverschap in Vilnius, Litouwen. De afstemming wordt verbreed naar geïntegreerde opdrachten (Design Build). Niet alleen in Nederland, ook in andere EU landen verloopt het aanbesteden in de […]

PANORAMA NLSC in Glasgow

PANORAMA NL<>SC in Glasgow

Expertmeeting The Netherlands – Scotland on landscape Scotland is famous for its vast amounts of historic landscape and rural areas. These have been well preserved over the centuries due to a consistent landscape policy, either official or implicit. The Dutch, by contrast, are known for their relatively new landscapes and […]

Schots Bouwmeester & Nederlands landschap

Schots Bouwmeester & Nederlands landschap

Excursie langs projecten in Utrecht en Noord-Holland over landschapsontwikkeling in Nederland. Schots Bouwmeester Ian Gilzean bracht een stage door bij het Atelier Rijksbouwmeester in Nederland, ten tijde van de voorbereidingen op de manifestatie PANORAMA NL<>SC. Met Architectuur Lokaal ging hij op excursie. Bezocht werden: De Walwoningen aan de Diependaalse Laan […]