Architectuur Lokaal sluit overeenkomst met Britse partner ter verbetering van aanbesteden architectuur

Op 20 november 2015 hebben Architectuur Lokaal (NL) en Project Compass CIC (UK) een overeenkomst gesloten om gezamenlijk de aanbesteding van architectuuropdrachten in Europa te verbeterenHiermee worden tevens alle Britse architectuuropdrachten toegankelijk voor Nederlandse architecten – en andersom.

Op de portal The Fulcrum zijn alle (Europese) aanbestedingen van architectuuropdrachten in Nederland en het Verenigd Koninkrijk te vinden. In Nederland bestaat één nationale aanbestedingsportal. In het Verenigd Koninkrijk is sprake van een veelvoud aan regionale en nationale websites met aanbestedingen. Door alle aanbestedingen voor architectuuropdrachten samen te brengen op één website krijgen ontwerpers uit beide landen meer kansen en betere toegang tot opdrachten in beide landen.

Architectuur Lokaal en Project Compass CIC (beiden onafhankelijke organisaties zonder winstoogmerk) streven markttransparantie en professionalisering van de aanbestedingspraktijk na. Aanbesteding van architectuuropdrachten kan simpeler en flexibeler, waarmee ook jonge ontwerpers meer kansen krijgen dan nu het geval is. Hiervoor heeft het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden van Architectuur Lokaal eenvoudige digitale handleidingen ontwikkeld voor de Nederlandse markt onder de noemer KOMPAS light: voor architectendiensten, ontwikkelcompetities en prijsvragen ontwikkeld. Met deze hulpmiddelen kan iedereen een aanbestedingsleidraad of wedstrijdreglement opstellen.
Project Compass biedt kennis en informatie voor het Verenigd Koninkrijk.

KOMPAS DB
Een handleiding voor geïntegreerde opdrachten wordt momenteel ontwikkeld in samenwerking met een begeleidingscommissie van (vertegenwoordigers van) betrokken partijen. Deze commissie bestaat uit Jeroen Oehler (Rijksvastgoedbedrijf), Michel Geertse (BNA), Hank van Tilborg (H+N+S Landschapsarchitecten), Matthijs Prins (TU Delft), Egbert Broerse (Ballast Nedam), Cor Notenboom (BAM), Rudy Uytenhaak (Rudy Uytenhaak Architectuurbureau), Jan Willem van de Camp (Goudstikker De Vries), Laura Melissen (Gemeente Rotterdam), Cilly Jansen en Bram Talman (Architectuur Lokaal).
Het KOMPAS Design Build komt tot stand in het kader van het Werkprogramma Opdrachtgeverschap en Omgevingsrecht, dat Architectuur Lokaal uitvoert als lead partner van Werken aan Ontwerpkracht, Actie Agenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp 2013-2016 van de Rijksoverheid.

SESAM
Aan wie is welke opdracht gegund? Hoeveel opdrachten heeft een gemeente aanbesteed? Met SESAM (NL) en de Britse tegenhanger SESAME kan op eenvoudige wijze inzicht worden verkregen in alle aanbestedingen van architectuuropdrachten.
Met ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst zijn Architectuur Lokaal en Project Compass CIC overeengekomen om gezamenlijk software, portals, databases en standaarden te ontwikkelen. Andere nationale partijen kunnen zich bij het project aansluiten om zo de eigen nationale en Europese aanbestedingscultuur bij architectuuropdrachten te verbeteren.