Bestaat zelfredzaam vastgoed? Strategieën voor leegstand Spanje<>Nederland

Voor problemen bij leegstaand vastgoed worden internationaal verschillende oplossingen ontwikkeld. Waar in Nederland met leegstaand vastgoed wordt geëxperimenteerd door middel van nieuwe financierings- en organisatiemodellen en tijdelijkheid, kijkt Spanje naar de mogelijkheden voor ontwikkeling van zelfredzaamheid van steden en gebouwen. Kan een combinatie van beide strategieën aanknopingspunten bieden voor innovatie van stedelijke en ruimtelijke opgaven? Bestaat er een combinatie die leidt tot ‘zelfredzaam vastgoed’? Onder de noemer ‘Inside/outside the system’ gaat De Olifantenkooi op zoek in Casa Valldaura. Jonge Nederlandse en Spaanse ontwerpers en ontwikkelaars worden opgeroepen mee te denken in deze Jaula de Los Elefantes, die in de bergen bij Barcelona plaatsvindt. Meld je uiterlijk 17 oktober aan.

Architectuur Lokaal en het IAAC (Institute for Advanced Architecture of Catalonia) organiseren een vierdaagse Nederlands-Spaanse Olifantenkooi in Spanje. Onder begeleiding van professionals nemen jonge Nederlandse en Spaanse deelnemers elkaars strategieën onder de loep om te komen tot nieuwe mogelijkheden voor de aanpak van leegstaand vastgoed. Met bijdragen van onder meer Manuel Gausa (IAAC), Vicente Guallart (gemeente Barcelona / Self Sustainable Studio), Don Murphy (VMX Architects), Leo Versteijlen (SITE urban development), Carolien Ligtenberg (ZWIRT), Indira van ‘t Klooster (projectleider Architectuur Lokaal) en platform Apoio de Arquitectura

Deze Olifantenkooi vindt plaats in Casa Valldaura, een oud landgoed in de bergen van Barcelona, waar IAAC een living lab voor onderzoek op het gebied van zelfredzame (zelfvoorzienende) en duurzame systemen heeft opgezet. De deelnemers brengen een casus in waar ze in hun huidige praktijk aan werken. Aan het einde van de workshop presenteren zij hun cases en de inzichten die ze in de workshop hebben opgedaan. De resultaten worden gepubliceerd in december 2013.

Thema’s
In Nederland worden nieuwe benaderingen gezocht voor de positie en de mogelijkheden van leegstaand vastgoed en retail in de stad via experimenten met alternatieve financieringsmodellen en andere organisatievormen. Het gaat hierbij om binnen het bestaande systeem naar alternatieven te zoeken. In Spanje worden de oplossingen juist buiten de bekende systemen gezocht, vanuit mogelijkheden voor zelfvoorziening en duurzaamheid van gebouw en stad.
De workshop is gebaseerd op twee strategieën:
Tijdelijkheid Er is behoefte aan nieuwe ideeën om het probleem van leegstand structureel op te lossen. Nederland heeft veel ervaring met pop-up architectuur en tijdelijke (her)bestemming als aanjager van ontwikkelingen op de lange termijn. Tijdelijkheid en pop-up zijn niet langer ad hoc oplossingen, maar juist middelen om een probleem structureel op te lossen. Nederland kan tonen welke processen en financiële oplossingen kunnen bijdragen aan een goede strategie.
Zelfvoorziening IAAC heeft de ‘Self Sufficient Buildings Studio’ geïnitieerd om projecten met zelfvoorzienende gebouwen en stadsblokken te ontwikkelen. Deze gebouwen en blokken zijn het nieuwe paradigma in stadsconstructie. Voor deze gebouwen moet een nieuwe methode van ontwerpen worden ontwikkeld waarbij het ‘metabolisme’ (inclusief de productie en het beheer van water, energie enz) wordt afgestemd op de natuurlijke structuur en functie van het gebouw. In Spanje heerst een klimaat van informeel, conceptueel discours en bottom-up initiatieven.
Kijk hier voor het volledige programma.

Wil je deelnemen?
De Olifantenkooi is een netwerk van jonge professionals in de bouwwereld. Wij laten het aan jou over om te bepalen of je tot dit profiel behoort. Er is plaats beschikbaar voor acht Nederlandse en acht Spaanse deelnemers. Jonge professionals uit Nederland kunnen zich aanmelden bij Architectuur Lokaal; aanmelding en selectie van de Spaanse collega’s verloopt via IAAC.
Wil je deelnemen vanuit Nederland? Meld je dan uiterlijk 17 oktober 24:00 uur aan via indira.vantklooster@arch-lokaal.nl door inzending van een CV, een casus die je wilt voorleggen en een motivatie: waarom past volgens jou deze casus binnen het thema leegstand en zelfredzaamheid?
Op 18 oktober worden de geselecteerde deelnemers bekend gemaakt.

Kosten
Deelnemers aan het vierdaagse laboratorium betalen een bijdrage in de kosten van € 550,00 excl. btw voor reis- en verblijfkosten (vlucht, accommodatie voor drie nachten, ontbijt, twee diners), professionele begeleiding, publiciteit  en publicatie. De bijdrage dient voor vertrek te worden voldaan en kan na boeking van de vlucht en accommodatie niet worden gerestitueerd.

Vragen?
Neem contact op met indira.vantklooster@arch-lokaal.nl of bel Architectuur Lokaal T 020-5304000.

Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

SFCI logo