Britse ontwerpers doen in Nederland inspiratie op voor kustverdediging Portsmouth

Als de befaamde dijkring 14 in Katwijk breekt, staat een groot gedeelte van de Randstad onder water en zijn de gevolgen voor de Nederlandse economie niet te overzien. Om met eigen ogen te aanschouwen hoe in Nederland kustverdediging en verblijfskwaliteit worden gecombineerd, bezocht een groep Britse ontwerpers op 9 en 10 maart de Nederlandse kust. De studiedagen waren onderdeel van een samenwerking tussen de University of Portsmouth (UK) en De Olifantenkooi van Architectuur Lokaal.

In november 2016 ontwierpen jonge Engelse en Nederlandse (landschaps)architecten en ingenieurs, drie vernieuwende scenario’s voor een integraal kustontwerp voor het Engelse eiland Portsmouth. Om een beter inzicht te krijgen wat de mogelijkheden zijn op het gebied van kustdefensie brachten de Britten een bezoek aan Katwijk, Scheveningen en Rotterdam.

In Katwijk is een parkeergarage geïntegreerd in het duinlandschap, waardoor unieke kustversterking is ontstaan met veel draagvlak van de bewoners. Martin Knuijt (partner, OKRA Landschapsarchitecten) en Rudolf van Ee (stedenbouwkundige, gemeente Katwijk) lichtten dit innovatieve project ter plaatse toe.
Na een bezoek aan het Koning Willem-Alexander gemaal en een presentatie van Piet Kuijt (Hoogheemraadschap van Rijnland) bezocht het gezelschap de nieuwe boulevard van Scheveningen. David van Raalten (European Leader Water Management Solutions, Arcadis) legde uit hoe Arcadis, de gemeente, het waterschap, de provincie en het Rijk samen met de Spaanse architect Manuel De Solà-Morales tot dit ontwerp zijn gekomen. In Rotterdam lichtten Marloes Gout (ontwerper, Groen Gout) en Esther Sprangers (projectleider, gemeente Rotterdam) het belang toe van daken, voor het opvangen en vasthouden van water. Florian Boer (De Urbanisten) liet bij het Waterplein zien hoe publieke ruimte en wateropslag kunnen worden gecombineerd.
De aanpak van de bezochte projecten vormde voor de Engelse delegatie het bewijs dat een combinatie van gedegen technische en ontwerpkennis en verregaande samenwerking tussen de betrokken disciplines noodzakelijk is om tot innovatieve kustverdediging te komen die ook bijdraagt aan een hogere ruimtelijke kwaliteit.

Dit programma is mede mogelijk gemaakt door

161013_olifantenkooi_portsmouth-01

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie logo

university_logo

Arch Lokaal logo liggend_nieuwsbericht