Elephant Cage zoekt negen jonge ontwerpers voor kustversterkingsopgave in Portsmouth

Samen met Project Compass UK en de University of Portsmouth organiseert Architectuur Lokaal een driedaagse, internationale Olifantenkooi voor Britse en Nederlandse jonge professionals over alternatieve ontwerpen voor kustversterking. Daarom zoeken we negen jonge ontwerpers uit relevante disciplines voor de opgave.

Opgave
Portsmouth is een laaggelegen stad aan zee en kwetsbaar voor overstroming. Verouderde kustwerken, klimaatverandering en een stijgende zeespiegel bedreigen de open relatie tussen de zee en de stad. De risico’s voor Portsmouth zijn vergelijkbaar met de situatie in Nederland. Daarom heeft de Universiteit of Portsmouth De Olifantenkooi van Architectuur Lokaal gevraagd om scenario’s te bedenken die bescherming bieden zonder de kwaliteiten van het dichtbevolkte kuststadje te bederven.
Het voorbereidende werk voor deze Elephant Cage (dialoog, data verzamelen, fondsenwerving, medestanders vinden) wordt momenteel gedaan door Walter Menteth (architect, directeur Project Compass en Senior Lecturer aan de University of Portsmouth) en zijn studenten. Hun gegevens dienen als basis voor een meer integrale benadering van de opgave en de gecombineerde kennis van ontwerp en techniek. Alle informatie is te vinden op http://elephantcage.projectcompass.co.uk/index.php

Visit en return visit
Kortom, Portsmouth heeft een actueel probleem waarbij de Nederlandse kennis goed van pas kan komen. Van 23 tot en met 26 november 2016 gaat een Nederlandse delegatie van jonge ontwerpers en hun mentoren, conform de Olifantenkooiformule, naar Portsmouth om daar samen met Britse collega’s te werken aan scenario’s voor innovatieve, integrale oplossingen voor het hele gebied.
In maart 2017 komt een delegatie van direct betrokkenen (gemeente, waterbeheer, raadsleden, stakeholders) uit Portsmouth naar Nederland om te zien hoe dat er in de praktijk uit zou kunnen zien (Slufter, zandmachine, Boulevard Scheveningen, Hondsbossche Zeewering, Parkeergarage Katwijk).

Mentoren
Deelnemers worden begeleid door drie Nederlandse en drie Engelse experts met veel ervaring in deze specifieke materie. Deze mentoren worden binnenkort bekend gemaakt.

Programma UK, 23 – 26 november 2016
Woensdag 23 november, vroeg in de ochtend: vertrek van Schiphol naar Engeland, excursie langs de kust van Portsmouth
Donderdag 24 november: workshop
Vrijdag 25 november: workshop en openbare presentatie van de plannen aan lokale, regionale en landelijke stakeholders
Zaterdag 26 november, vroeg in de ochtend: terug naar Nederland

Programma NL, maart 2017 [datum  te bepalen in overleg met alle betrokkenen bij bijeenkomst in november in Portsmouth]
Dag 1: ontvangst en excursie
Dag 2: herbezinning op de plannen voor Portsmouth

Aanmelden voor deelname: tot 30 oktober 17.00 uur.
We zoeken negen jonge ontwerpers uit relevante disciplines, zoals architectuur, constructie en landschapsarchitectuur en ecologie. Zij zullen negen Britse collega’s treffen. De teams worden gemengd naar nationaliteit en discipline. Elk team wordt geassisteerd door een student van de Universiteit van Portsmouth (dataverzameling, verslaglegging, etc.).
Deelname staat open voor professionals aan het begin van hun carrière. Selectie vindt plaats op basis van een schriftelijke uiteenzetting op maximaal 2 A4 (minimaal 11 punts tekst) in word of pdf van de manier waarop je de opgave zou benaderen en welke kwaliteiten je daarbij inbrengt. Deze aanmelding kan tot 30 oktober 17.00 uur per e-mail aan Indira van ‘t Klooster worden gestuurd.

Deelname aan deze bijeenkomst is op te voeren als 20 uur bij- en nascholing voor de Wet op de architectentitel. Na afloop wordt een certificaat verstrekt.

Kosten
Deelname kost slechts € 125,- excl. btw per persoon. Hiervoor ontvang je een return vliegticket, vervoer naar, van en in Portsmouth, drie overnachtingen (tweepersoonskamers), ontbijt en diner. Voor een eenpersoonskamer wordt een toeslag berekend. Bij annulering na selectie worden de werkelijke kosten in rekening gebracht.

Lees meer over eerdere edities van De Olifantenkooi van Architectuur Lokaal in het buitenland
De Olifantenkooi Ankara/Breda  – Fil Kafesi
De Olifantenkooi Barcelona – Jaula de los Elefantes
De Olifantenkooi Keulen – Elefantenkäfig

Mediapartner: Architects’ Journal.

Dit programma is mede mogelijk gemaakt door
SCI_Woordbeeld_NL_4_regels_CMYK