Het belang van visioenen voor verstedelijking

Vrij denken over mogelijkheden voor herontwikkeling van de koepelgevangenis in Breda: dat was voor prof. dr. Güven Arif Sargin van de Middle East Technical University uit Ankara de belangrijkste verworvenheid van De Olifantenkooi (Fil Kafesi) die vorige maand door Architectuur Lokaal en Tsmd werd georganiseerd. In zijn essay over de vijf voorstellen van jonge Nederlandse en Turkse architecten pleit hij voor het vooropstellen van het ontwerpproces zonder dat dit bij voorbaat wordt gestuurd door marktdenken. De Fil Kafesi scenario’s zijn geen kant-en-klare businessmodellen, maar een belangrijke poging om tot een ruimtelijke dialectiek (Henri Lefebvre) te komen.

Het essay van prof. dr. Sargin is hier te lezen (Engelstalig).