Architectuurbeleid Vlaanderen 2009-2014

Met de architectuurnota wil Vlaams Bouwmeester Marcel Smets de nieuwe Vlaamse regering inspireren bij haar architecturaal beleid. De ontwikkeling van een architectuurreflex is de ambitie. De nota opent het debat voor een kwaliteitsvolle architectuur op basis van een geïntegreerde aanpak. In navolging van de nota klopt Vlaams Bouwmeester Smets nu aan bij de betrokken kabinetten om de thema’s van de nota te vertalen naar concrete beleidsbeslissingen.

Het pleidooi van de Vlaams Bouwmeester voor een landelijk, wervend architectuurproject steunt op vier kernthema’s:

  • Wonen voor iedereen en voor altijd: zelfstandig wonen, betaalbaar wonen, kangoeroewoningen, sociale huisvesting.
  • Zorg voor architectuur, architectuur voor de zorg: een programma rond architectuur van de zorg en de medische sector.
  • Architectuur en Onderwijs: verderzetting van het inhaalprogramma rond de school van de 21e eeuw. (cfr. Beleidsnota 2005-2010 van de Vlaams Bouwmeester.)
  • Symboolacties: architectuur een plaats geven in grote culturele en sportieve manifestaties, of in de ‘100-jarige herdenking van 1914-1918’.

Architectuurnota 2009-2014